Bài viết

Dự án cầu sông Hóa và 2 dự án nâng cấp tuyến đường đến quốc lộ 37: Khẩn trương giải phóng mặt bằng cho các dự án

Sáng 5-7, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì kiểm tra tiến độ thi công dự án cầu sông Hóa và 2 dự án nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập (huyện Tiên Lãng) qua cầu Hàn, cầu Đăng đến quốc lộ 37 (huyện Vĩnh Bảo). Cùng kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

  


Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu sông Hóa.

 

 

Kiểm tra dự án xây dựng cầu sông Hóa, đồng chí Nguyễn Xuân Bình đánh giá cao Ban quản lý dự án, nhà thầu và các địa phương tích cực trong công tác thi công và hỗ trợ thi công. Đồng chí gửi lời cảm ơn đến nhân dân trong vùng dự án hỗ trợ giúp nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời yêu cầu Ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án ngay trong năm 2019 theo yêu cầu của thành phố.

Kiểm tra 2 dự án nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập qua cầu Hàn, cầu Đăng đến quốc lộ 37, đồng chí Nguyễn Xuân Bình phê bình các cơ quan, đơn vị liên quan vì tiến độ dự án thực hiện quá chậm, không đáp ứng yêu cầu mặt bằng và tình hình thi công chưa có sự bứt phá. Đồng chí yêu cầu Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông-Vận tải, Sở Tài Nguyên-Môi trường, Ban quản lý dự án khẩn trương họp và đánh giá chi tiết, cụ thể nguyên nhân chậm, tiến độ cá nhân chịu trách nhiệm, giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ…Trong đó, phải kiểm điểm quá trình thi công, nếu nhà thầu thi công không bảo đảm chất lượng, tiến độ chậm phải thay thế. Đến ngày 10-7-2019, phải báo cáo với lãnh đạo UBND thành phố.